ZOBRAZENÍ PRACOVNÍHO ROZVRHU SEMESTRU JE NYNÍ UZAVŘENO.

Probíhá aktualizace rozvrhové databáze.
THE SEMESTER WORK TIMETABLE VIEW IS CLOSED NOW.

Timetable database is being updated.