141PZ01 - Projekt 1 |Seznam pedmt FSv
Stav ke dni: 24/6/2021, 11:43
_01_ 08:00____ ____08:50 _02_ 09:00____ ____09:50 _03_ 10:00____ ____10:50 _04_ 11:00____ ____11:50 _05_ 12:00____ ____12:50 _06_ 13:00____ ____13:50 _07_ 14:00____ ____14:50 _08_ 15:00____ ____15:50 _09_ 16:00____ ____16:50 _10_ 17:00____ ____17:50 _11_ 18:00____ ____18:50 _12_ 19:00____ ____19:50 .
15/2/2021
21/2/2021
po                        
t                        
st                        
t                        
p
[Z3-1] PC
B876
               
22/2/2021
28/2/2021
po                        
t                        
st                        
t                        
p
[Z3-1] PC
B876
               
1/3/2021
7/3/2021
po                        
t                        
st                        
t                        
p
[Z3-1] PC
B876
               
8/3/2021
14/3/2021
po                        
t                        
st                        
t                        
p
[Z3-1] PC
B876
               
15/3/2021
21/3/2021
po                        
t                        
st                        
t                        
p
[Z3-1] PC
B876
               
22/3/2021
28/3/2021
po                        
t                        
st                        
t                        
p
[Z3-1] PC
B876
               
29/3/2021
4/4/2021
po                        
t                        
st                        
t                        
p                        
5/4/2021
11/4/2021
po                        
t                        
st                        
t                        
p
[Z3-1] PC
B876
               
12/4/2021
18/4/2021
po                        
t                        
st                        
t                        
p
[Z3-1] PC
B876
               
19/4/2021
25/4/2021
po                        
t                        
st                        
t                        
p
[Z3-1] PC
B876
               
26/4/2021
2/5/2021
po                        
t                        
st                        
t                        
p
[Z3-1] PC
B876
               
3/5/2021
9/5/2021
po                        
t                        
st                        
t                        
p
[Z3-1] PC
B876
               
10/5/2021
16/5/2021
po                        
t                        
st                        
t                        
p
[Z3-1] PC
B876
               
17/5/2021
27/6/2021
po                        
t                        
st                        
t                        
p                        
28/6/2021
26/9/2021
po                        
t                        
st                        
t                        
p                        


Scientia® Web Server for - CVUT v Praze