Chybné zadání!

141PZ01 se v rozvrhu nevyskytuje (is not in the timetable).