Chybné zadání!

Vyučující (Teacher) 1045 [Berka Vilém] se v rozvrhu nevyskytuje (is not in the timetable).