16122 - Ústav soudního znalectví v dopravě
_01_ 08:00____ ____08:45 _02_ 08:45____ ____09:30 _03_ 09:45____ ____10:30 _04_ 10:30____ ____11:15 _05_ 11:30____ ____12:15 _06_ 12:15____ ____13:00 _07_ 13:15____ ____14:00 _08_ 14:00____ ____14:45 _09_ 15:00____ ____15:45 _10_ 15:45____ ____16:30 _11_ 16:45____ ____17:30 _12_ 17:30____ ____18:15 _13_ 18:30____ ____19:15 _14_ 19:15____ ____20:00
po
22Y2MN   V      
---
Mündel K. A320
                       
út                            
st                
622MEMT   P      
315
Schmidt D. PU2
622MEMT   C      
315
Schmidt D. PU2
   
čt            
22MEMT   P      
350~351
Schmidt D. A320
22MEMT   C      
350
Schmidt D. B102
22MEMT   C      
351
Schmidt D. B102
   
                           


Scientia® Web Server for - CVUT v Praze