K622 - Ústav soudního znalectví v dopravě
_01_ 08:00____ ____08:45 _02_ 08:45____ ____09:30 _03_ 09:45____ ____10:30 _04_ 10:30____ ____11:15 _05_ 11:30____ ____12:15 _06_ 12:15____ ____13:00 _07_ 13:15____ ____14:00 _08_ 14:00____ ____14:45 _09_ 15:00____ ____15:45 _10_ 15:45____ ____16:30 _11_ 16:45____ ____17:30 _12_ 17:30____ ____18:15 _13_ 18:30____ ____19:15 _14_ 19:15____ ____20:00
po                            
út                            
st                            
čt            
622MEMT   P      
315
Schmidt D. MS Teams
622MEMT   C      
315
Schmidt D. MS Teams
       
           
22MEMT   P      
350~351
Schmidt D. MS Teams
22MEMT   C      
350
Schmidt D. MS Teams
22MEMT   C      
351
Schmidt D. MS Teams
   
                           


Scientia® Web Server for - CVUT v Praze