SYMBOLY V ROZVRZÍCH ZNAMENAJÍ:

___P_ - Přednášky,
__*P_ - Přednášky, výuka jen v lichém kalendářním týdnu,
_**P_ - Přednášky, výuka jen v sudém kalendářním týdnu,
___C_ - Cvičení,
__*C_ - Cvičení, výuka jen v lichém kalendářním týdnu,
_**C_ - Cvičení, výuka jen v sudém kalendářním týdnu,
___V_ - Povinně volitelné předměty nebo projekty,
__*V_ - Povinně volitelné předměty nebo projekty, výuka jen v lichém kalendářním týdnu,
_**V_ - Povinně volitelné předměty nebo projekty, výuka jen v sudém kalendářním týdnu,
___J_ - Jazyky,
__*J_ - Jazyky, výuka jen v lichém kalendářním týdnu,
_**J_ - Jazyky, výuka jen v sudém kalendářním týdnu,
___R_ - Rezervace,
__*R_ - Rezervace, jen v lichém kalendářním týdnu,
_**R_ - Rezervace, jen v sudém kalendářním týdnu.

Rozvrhy jsou automaticky generovány pomocí
Scientia Web Server pro Syllabus Plus
a zobrazí se zde.