K614 - Ústav aplikované informatiky v dopravě
_01_ 08:00____ ____08:45 _02_ 08:45____ ____09:30 _03_ 09:45____ ____10:30 _04_ 10:30____ ____11:15 _05_ 11:30____ ____12:15 _06_ 12:15____ ____13:00 _07_ 13:15____ ____14:00 _08_ 14:00____ ____14:45 _09_ 15:00____ ____15:45 _10_ 15:45____ ____16:30 _11_ 16:45____ ____17:30 _12_ 17:30____ ____18:15 _13_ 18:30____ ____19:15 _14_ 19:15____ ____20:00
po            
14Y1PJ       V  
---
Fábera V. K104
           
           
14GISS       C  
165
Janata T. K105
14NDB     *C  
265
Jeřábek M. K104
   
   
14GISS       C  
155
Janata T. K105
14GISS       C  
156
Janata T. K105
614KSP       C  
111
Žídek L. PU1
   
614ASD       C  
111
Mejstřík J. PU1
   
út    
14TAMS       R  
321
>>   rozvrh ITS
           
   
14ISYD       R  
321
>>   rozvrh ITS
           
   
14KSP       C  
196A
Kozel L. B106
14KSP       C  
134B
Svoboda L. K104
14KSP       C  
135A
Kozel L. B106
           
   
14KSP       C  
196B
Svoboda L. K104
14KSP       C  
134A
Kozel L. B106
               
   
14DATS       C  
230B
Šrotýř M. K107c
14DATS       C  
231B
Šrotýř M. K107c
14KSP       C  
135B
Svoboda L. K104
   
14ASD       C  
130A
Fábera V. K105
14ASD       C  
132A
Fábera V. K105
   
14DATS       C  
230A
Krčál J. B109
14DATS       C  
231A
Krčál J. B109
       
14ASD       C  
130B
Jeřábek M. K104
14ASD       C  
132B
Jeřábek M. K104
st    
14TAMS       R  
321
>>   rozvrh ITS
           
   
14ISYD       R  
321
>>   rozvrh ITS
           
   
14KSP       C  
137A
Brumovský M. B109
14KSP       C  
132A
Brumovský M. B109
       
14KSP       C  
183A
Douda V. B102
14KSP       C  
183B
Douda V. B102
   
14KSP       C  
137B
Kozel L. B106
14KSP       C  
132B
Kozel L. B106
               
614DATS   **C  
211
Smíšek O. PU1
14DATS   P    C  
283
Šrotýř M. K403 / K104
14DATS       C  
235B
Šrotýř M. K104
14KSP       C  
130A
Kozel L. B106
14ASD       C  
135B
Procházka J. K104
14ASD       C  
136A
Fábera V. K105
14ASD       C  
137A
Fábera V. K105
614DATS     *P  
211
Smíšek O. PU1
   
14DATS       C  
235A
Kaliková J. A270
14KSP       C  
130B
Svoboda L. K104
14ASD       C  
135A
Fábera V. K105
14ASD       C  
136B
Procházka J. K104
14ASD       C  
137B
Procházka J. K104
čt            
14DMG       C  
360
Holý R. K410
14ASD       C  
183A
Zelenka J. B102
       
       
14ASD       C  
134A
Hnyk P. B106
   
14PMD       P  
225
Brandejský T. K305
   
14DATS       P  
233~235
Šrotýř M. K305
           
14TAMS       R  
321
>>   rozvrh ITS
   
           
14ISYD       R  
321
>>   rozvrh ITS
   
14ASD       C  
133B
Lokaj Z. K105
14ASD       C  
139B
Lokaj Z. K105
14ASD       C  
134B
Jeřábek M. K104
14KSP       C  
131A
Brumovský M. B109
14KSP       C  
139B
Svoboda L. K104
14ASD       C  
183B
Zelenka J. B102
14KSP       C  
138B
Svoboda L. K104
14ASD       C  
133A
Smirnov K. B109
14ASD       C  
138A
Hnyk P. B106
   
14KSP       C  
131B
Schmidt D. B106
14KSP       C  
133A
Brumovský M. B109
14KSP       C  
136A
Müller F. B109
14KSP       C  
197B
Schmidt D. B106
14ASD       C  
131B
Jeřábek M. K104
14ASD       C  
139A
Smirnov K. B109
       
14KSP       C  
139A
Kratochvíl R. K105
14KSP       C  
136B
Schmidt D. B106
14KSP       C  
197A
Müller F. B109
14ASD       C  
131A
Hnyk P. B106
14ASD       C  
138B
Jeřábek M. K104
       
14KSP       C  
133B
Schmidt D. B106
14DATS       P  
230~232
Šrotýř M. K305
14KSP       C  
138A
Kratochvíl R. K105
   
14ISYD       R  
321
>>   rozvrh ITS
               
       
14BKA       P  
226
Brandejský T. K305
               
   
14BKA       P  
225
Brandejský T. K305
14DPK       V  
---
Brumovský M. B102
               
14DATS       C  
232B
Krčál J. B109
14DATS       C  
233B
Krčál J. B109
14DATS       C  
234A
Kaliková J. A270
               
14DATS       C  
232A
Kaliková J. A270
14DATS       C  
233A
Kaliková J. A270
14DATS       C  
234B
Krčál J. B109
               


Scientia® Web Server for - CVUT v Praze