K615 - Ústav jazyků a společenských věd
_01_ 08:00____ ____08:45 _02_ 08:45____ ____09:30 _03_ 09:45____ ____10:30 _04_ 10:30____ ____11:15 _05_ 11:30____ ____12:15 _06_ 12:15____ ____13:00 _07_ 13:15____ ____14:00 _08_ 14:00____ ____14:45 _09_ 15:00____ ____15:45 _10_ 15:45____ ____16:30 _11_ 16:45____ ____17:30 _12_ 17:30____ ____18:15 _13_ 18:30____ ____19:15 _14_ 19:15____ ____20:00
po
CfF       R  
---
B301
               
       
15Y1ZV       V  
---
Michlová M. B304
15Y2JH       V  
---
Monková L. A322
           
       
15Y1EH       V  
---
Feit J. B305
               
   
615JZ3R       J  
315
Gottwaldová V. U1
               
15Jxxx       R  
---
B406
               
15Jxxx       R  
---
A345
   
15Jxxx       R  
---
A344
15Jxxx       R  
---
A324
   
15Jxxx       R  
---
A322
15Jxxx       R  
---
A322
   
15Jxxx       R  
---
B301
15Jxxx       R  
---
B404
   
615DPLG       P  
111
Štikarová J. P1
       
út        
15Jxxx       R  
---
B303
           
CfF       R  
---
B301
   
615JZ3N       J  
315
Skalický R. U1
15Y2OZ       V  
---
Musil P. K309
15Jxxx       R  
---
A324
   
15Y1HE       V  
---
Musil P. K309
   
15Jxxx       R  
---
A322
   
15Y1HD       V  
---
Dont M. A320
   
15Jxxx       R  
---
A344
15DPLG       P  
130 | 132~133 | 138
Štikarová J. A136
15DPLG       P  
131 | 134 | 139
Štikarová J. A136
           
st                    
615Y1EH       V  
315
Feit J. S3
   
               
615JZ1A       J  
211
Pastorková V. U1
615Y1HE       V  
315
Musil P. S3
CfF       R  
---
B301
   
15Jxxx       R  
---
B301
15Jxxx       R  
---
A324
   
15Jxxx       R  
---
B005
15Jxxx       R  
---
A322
   
15Jxxx       R  
---
A322
15Jxxx       R  
---
A320
   
15Jxxx       R  
---
A324
15DPLG       P  
183
Širancová K. B304
   
15DPLG       P  
135~137
Štikarová J. A136
   
15Jxxx       R  
---
A345
čt    
15Y2SR       V  
---
Veselková I. B303
                   
15Jxxx       R  
---
A324
   
15Jxxx       R  
---
B305
15Jxxx       R  
---
A322
   
15Jxxx       R  
---
A322
15Jxxx       R  
---
A320
CfF       R  
---
B301
   
CfF       R  
---
B301
               


Scientia® Web Server for - CVUT v Praze