K622 - Ústav soudního znalectví v dopravě
_01_ 08:00____ ____08:45 _02_ 08:45____ ____09:30 _03_ 09:45____ ____10:30 _04_ 10:30____ ____11:15 _05_ 11:30____ ____12:15 _06_ 12:15____ ____13:00 _07_ 13:15____ ____14:00 _08_ 14:00____ ____14:45 _09_ 15:00____ ____15:45 _10_ 15:45____ ____16:30 _11_ 16:45____ ____17:30 _12_ 17:30____ ____18:15 _13_ 18:30____ ____19:15 _14_ 19:15____ ____20:00
po                            
út            
22PRES   **C  
351
Radová Z. A343
           
   
22UAN     *P  
350~351
Šachl J. sr. A320
22PRES       P  
350~351
Šachl J. sr. A320
22PRES     *C  
350
Radová Z. A343
   
22SLN       P  
185~187
Mündel K. B405
   
st        
622UAN       P  
315
Nouzovský L. S3
622PRES       P  
315
Nováček J. S3
       
čt                    
22UAN       C  
351
Vrtal P. A344
   
22MSV       C  
155
Schmidt D. B102
22MSV       C  
156
Schmidt D. B102
           
22UAN       C  
350
Kohout T. A343
   
                           


Scientia® Web Server for - CVUT v Praze