16122 - Ústav soudního znalectví v dopravě
_01_ 08:00____ ____08:45 _02_ 08:45____ ____09:30 _03_ 09:45____ ____10:30 _04_ 10:30____ ____11:15 _05_ 11:30____ ____12:15 _06_ 12:15____ ____13:00 _07_ 13:15____ ____14:00 _08_ 14:00____ ____14:45 _09_ 15:00____ ____15:45 _10_ 15:45____ ____16:30 _11_ 16:45____ ____17:30 _12_ 17:30____ ____18:15 _13_ 18:30____ ____19:15 _14_ 19:15____ ____20:00
po                            
út        
22PRES       P  
350~351
Radová Z. A320
22PRES     *C  
351
Radová Z. A320
           
           
22PRES   **C  
350
Radová Z. A320
22UAN       C  
350
Kohout T. A343
       
   
22UAN   **P  
350~351
Frydrýn M. A320
   
22SLN       P  
(en)
Mündel K. sr. A344
           
st    
622UAN   P    C  
315
Nouzovský L. S1
622PRES   P    C  
315
Nováček J. S1
           
čt            
22MSV       C  
156
Schmidt D. B102
           
       
22MSV       C  
155
Schmidt D. B102
22UAN       C  
351
Vrtal P. A343
           
                           


Scientia® Web Server for - CVUT v Praze