A270 - Počítačová učebna [25]
Stav ke dni: 13/04/2021, 14:26
_01_ 08:00____ ____08:45 _02_ 08:45____ ____09:30 _03_ 09:45____ ____10:30 _04_ 10:30____ ____11:15 _05_ 11:30____ ____12:15 _06_ 12:15____ ____13:00 _07_ 13:15____ ____14:00 _08_ 14:00____ ____14:45 _09_ 15:00____ ____15:45 _10_ 15:45____ ____16:30 _11_ 16:45____ ____17:30 _12_ 17:30____ ____18:15 _13_ 18:30____ ____19:15 _14_ 19:15____ ____20:00
po    
11LIP2     *C  
165
Nagy I.
21BLED       C  
186
Grötschelová K.
           
16ESDP   **C  
126
Rozhdestvenskiy D.
   
11LIP2   **R  
165
Nagy I.
               
16ESDP     *C  
125
Rozhdestvenskiy D.
út    
14ISYD       R  
321
17TZND       C  
165
Fridrišek P. & Vávra R.
17TZND       C  
155~156
Fridrišek P. & Vávra R.
   
st                
16DYJ   **C  
351
Mík J.
       
17Y1MD       V  
---
Skolilová P.
14ISYD       R  
321
14ISYD / 14DATS     R   /     C  
321 / 235A
14ISYD       R  
321
16DYJ     *C  
350
Mík J.
   
16VS   **C  
225
Rozhdestvenskiy D.
čt    
11TEF       R  
---
Matejov D.
 
14ISYD       R  
321
       
16VS   **C  
226
Rozhdestvenskiy D.
14DATS       C  
232A
Kaliková J.
14ISYD / 14DATS     R   /     C  
321 / 232
14ISYD / 14DATS     R   /     C  
321 / 233
               


Scientia® Web Server for - CVUT v Praze