A324 - Učebna [30]
Stav ke dni: 18/06/2024, 12:26
_01_ 08:00____ ____08:45 _02_ 08:45____ ____09:30 _03_ 09:45____ ____10:30 _04_ 10:30____ ____11:15 _05_ 11:30____ ____12:15 _06_ 12:15____ ____13:00 _07_ 13:15____ ____14:00 _08_ 14:00____ ____14:45 _09_ 15:00____ ____15:45 _10_ 15:45____ ____16:30 _11_ 16:45____ ____17:30 _12_ 17:30____ ____18:15 _13_ 18:30____ ____19:15 _14_ 19:15____ ____20:00
po    
K615       R  
Rezervace jazyk
12TEAP       C  
2-55
Richter Petr
18PZP     *C  
2-34
Kytýř Daniel
       
út
20UITS       C  
2-31
Růžička Jiří
      R  
12ZYDI pro Erasmus Čarská Zuzana
   
21ZYT2   **C  
3-80
Kušmírek Stanislav
15Y1ZV       V  
B-PVP
Michlová Marie
12MDE     *C  
2-33
Hudec David
   
st        
21ZKL2   **C  
3-98
Kušmírek Stanislav
21NSR       C  
2-85
Kameník Milan
21PLDC       P  
2-85
Strouhal Miloš
21PLDC       C  
2-85
Strouhal Miloš
 
čt        
21SBP-E   **C  
3-84
Hanáková Lenka
   
K615       R  
Rezervace jazyk
21ZKL2-E       P  
3-84
Rosenow Judith
   
                           


Scientia® Web Server for - CVUT v Praze