A349 - Učebna [50]
Stav ke dni: 18/06/2024, 11:22
_01_ 08:00____ ____08:45 _02_ 08:45____ ____09:30 _03_ 09:45____ ____10:30 _04_ 10:30____ ____11:15 _05_ 11:30____ ____12:15 _06_ 12:15____ ____13:00 _07_ 13:15____ ____14:00 _08_ 14:00____ ____14:45 _09_ 15:00____ ____15:45 _10_ 15:45____ ____16:30 _11_ 16:45____ ____17:30 _12_ 17:30____ ____18:15 _13_ 18:30____ ____19:15 _14_ 19:15____ ____20:00
po    
12ZPV       P  
3-60
Jacura Martin
12ZPV       C  
3-60
Kruntorád Jan
17TGA       C  
2-32
Hrníčková Andrea
17TGA       C  
2-31
Hrníčková Andrea
17TGA       C  
2-33
Hrníčková Andrea
   
út
K615       R  
Rezervace jazyk
12ZELP       C  
3-51
Javořík Tomáš
   
22DON       C  
3-50
Kohout Tomáš
       
st
17Y1EV       V  
B-PVP
Faifrová Veronika
17TGA       C  
2-34
Mocková Denisa
12POSD       P  
3-50/3-51
Neubergová Kristýna
17TZOR       P  
1-66
Teichmann Dušan
K615       R  
Rezervace jazyk
21OBN-E       P  
1-84
Svobodová Denisa
čt
21VFRT-E       P  
1-84
Bartůněk Filip
   
21PRJ2       P  
2-96/2-98/2-99
Vecko Martin
 
22DON       C  
3-51
Vrtal Pavel
     
K621       R  
Rezervace Kombi


Scientia® Web Server for - CVUT v Praze