P1 - Posluchárna [71]
Stav ke dni: 18/06/2024, 10:10
_01_ 08:00____ ____08:45 _02_ 08:45____ ____09:30 _03_ 09:45____ ____10:30 _04_ 10:30____ ____11:15 _05_ 11:30____ ____12:15 _06_ 12:15____ ____13:00 _07_ 13:15____ ____14:00 _08_ 14:00____ ____14:45 _09_ 15:00____ ____15:45 _10_ 15:45____ ____16:30 _11_ 16:45____ ____17:30 _12_ 17:30____ ____18:15 _13_ 18:30____ ____19:15 _14_ 19:15____ ____20:00
po    
      R  
Rezervace kombi
612MKOD     *C  
3-15
Trešl Ondřej
612MKOD       P  
3-15
Trešl Ondřej
   
út
611CAL1       P  
1-11
Zibnerová Romana
611CAL1       C  
1-11
Zibnerová Romana
     
U3V       R  
---
     
st
M-VK       V  
111
Zibnerová Romana
611LA   P    C  
1-11
Zibnerová Romana
     
U3V       R  
---
     
čt        
612ZYDI     *C  
1-11
Kočárková Dagmar
618TED     *C  
1-11
Malinovský Vít
       
611GIE       C  
1-11
Malinovský Vít
   
612ZYDI     *P  
1-11
Kočárková Dagmar
616UDOP   **P  
1-11
Radová Zuzana
   
611GIE       P  
1-11
Malinovský Vít
   
      R  
Rezervace kombi


Scientia® Web Server for - CVUT v Praze