17TGA - Teorie grafů a její aplikace v dopravě
Stav ke dni: 13/4/2021, 15:28
_01_ 08:00____ ____08:45 _02_ 08:45____ ____09:30 _03_ 09:45____ ____10:30 _04_ 10:30____ ____11:15 _05_ 11:30____ ____12:15 _06_ 12:15____ ____13:00 _07_ 13:15____ ____14:00 _08_ 14:00____ ____14:45 _09_ 15:00____ ____15:45 _10_ 15:45____ ____16:30 _11_ 16:45____ ____17:30 _12_ 17:30____ ____18:15 _13_ 18:30____ ____19:15 _14_ 19:15____ ____20:00
po                
234       C  
A345
Kováč M.
235       C  
A345
Kováč M.
   
út            
230~235       P  
B005
Mocková D.
           
st
231       C  
A345
Teichmann D.
232       C  
A344
Mocková D.
                   
230       C  
A344
Mocková D.
233       C  
A345
Teichmann D.
                   
čt                            
283       P  
A322
Rybičková A.
283       C  
A322
Rybičková A.
                   


Scientia® Web Server for - CVUT v Praze