SYMBOLY V ROZVRZÍCH ZNAMENAJÍ:

      P   - Přednášky,
    *P   - Přednášky, výuka jen v lichém kalendářním týdnu,
  **P   - Přednášky, výuka jen v sudém kalendářním týdnu,
      C   - Cvičení,
    *C   - Cvičení, výuka jen v lichém kalendářním týdnu,
  **C   - Cvičení, výuka jen v sudém kalendářním týdnu,
      V   - Povinně volitelné předměty nebo projekty,
    *V   - Povinně volitelné předměty nebo projekty, výuka jen v lichém kalendářním týdnu,
  **V   - Povinně volitelné předměty nebo projekty, výuka jen v sudém kalendářním týdnu,
      J   - Jazyky,
    *J   - Jazyky, výuka jen v lichém kalendářním týdnu,
  **J   - Jazyky, výuka jen v sudém kalendářním týdnu,
      R   - Rezervace,
    *R   - Rezervace, jen v lichém kalendářním týdnu,
  **R   - Rezervace, jen v sudém kalendářním týdnu.

Rozvrhy jsou automaticky generovány pomocí
Scientia Web Server pro Syllabus Plus
a zobrazí se zde.